HUẤN LUYỆN 1 KÈM 1 ( ONE-TO-ONE)

Cỡ chữ

Bạn muốn thay đổi đột phá, thay thế tư duy để thành công, mà bạn cứ tham gia các lớp miễn phí, lớp cộng đồng đám đông thì học chỉ để biết, không thể áp dụng hay thay đổi được, thấu hiểu điều này chúng tôi có dịch vụ huấn luyện: 1 huấn luyện viên kèm 1 CEO, chúng tôi khảo sát hiện trạng tính cách, sức mạnh, mong đợi của bạn và doanh nghiệp từ đó sẽ có định hướng xây dựng riêng giáo trình, một giáo trình cá nhân hóa phù hợp riêng cho bạn, chắc chắn sẽ mang lại kết quả thay đổi vượt trội cho bạn. Bạn có sẵn sàng đầu tư cho bản thân mình? Hay liên hệ với Ninh Thương hiệu.


Các khóa học:
+ Đột phá tư duy để thành công
+ Quản trị cảm xúc
+ Lãnh đạo làm chủ cuộc đời
+ 90 ngày lột xác
+ Kỷ luật bản thân dấn thân lập nghiệp
+ Hạnh phúc hơn, giầu có hơn
+ Vượt qua nghịch cảnh
+ Chinh phục mục tiêu
+ Các nội dung khác theo yêu cầu

Liên hệ ngay

9/10 400 bài đánh giá
0936 43 4479
zalo icon