Đỉnh cao thấu hiểu khách hàng

+ THẤU HIỂU KHÁCH HÀNG TRONG 5 PHÚT 
+ HIỂU MÌNH, ĐỌC TÍNH CÁCH , ĐỌC HÀNH VI NGƯỜI KHÁC TRONG 5 PHÚT, 
+ BẠN CÓ MUỐN KHÔNG? ĐÂY LÀ KHOA HỌC HÀNH VI MÀ NGƯỜI MỸ ĐÃ ÁP DỤNG TRONG NHIỀU NĂM QUA .Thấu hiểu bản thân, linh hoạt điều chỉnh hành vi ứng xử để thành công trong cuộc sống.

+ Thấu hiểu tâm lý khách hàng, nâng cao kỹ năng thương thuyết để tối đa thành công trong kinh doanh.
+ Phát huy tối đa khả năng lãnh đạo.
+ Tuyển dụng đúng người và giữ được nhân tài cho doanh nghiệp.
+ Cải thiện khả năng làm việc nhóm và kiến tạo đội ngũ nhân sự lớn mạnh.
$$$ Hãy dựng lại cách giao tiếp với người thân, khách hàng với những người xung quanh bằng cách cứng nhắc của mình mà luôn nghĩ rằng phong cách của tôi
+ Hãy nói với trẻ em theo phong cách các bé muốn, hãy nói với người già theo cách họ muốn..... và các nguyên tắc đó có trong khóa học thấu hiểu khách hàng
+ Buổi sáng học lý thuyết
+ Buổi chiều thực hành
+ Thực hành bàng
+ Thực hành ứng xử
+ Thực hành thấu hiểu, đọc vị
0936 43 4479
zalo icon