THẨM ĐỊNH GIÁ VCHP

Công ty Cổ phần tư vấn Thẩm định giá VCHP chuyên về thẩm định giá, tư vấn dịch vụ tài chính phục vụ cho các đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước (Trung ương và địa phương), các tổ chức, các doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty TNHH, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Các ngân hàng thương mại, các cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố và toàn quốc có nhu cầu thẩm định giá. Kết quả thẩm định giá của Công ty chúng tôi có tính pháp lý cao, là cơ sở tin cậy để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng phục vụ mục đích mua sắm trực tiếp hay thông qua đấu thầu, vay vốn, góp vốn liên doanh, cổ phần hoá doanh nghiệp,…

 

0936 43 4479
zalo icon