Bạn muốn nhượng quyền, buốn định giá thương hiệu, bạn cần phải có bộ nhận diện chuẩn, quy định các chỉ số, thông điệp rõ ràng để triển khai thương hiệu có hướng dẫn tuân thủ.

 

0936 43 4479
zalo icon